Schilderijen

In zijn schilderijen spelen dieren meestal de hoofdrol. De setting waarin zij zich geplaatst zien, is echter ongebruikelijk. Hierdoor ontstaat een lichte vervreemding die voor de toeschouwer verrassend werkt.