Over Nico

Nico Bierlaagh (1957) 
is geboren en getogen in Laren. Is van jongs af aan gefascineerd door de natuur. Bezoekt als kind Artis en gaat samen met zijn broer en vader naar de polder om salamanders te vangen. Beesten, ruimte, kortom de kiem is gelegd voor een levenslange fascinatie voor plekken waar de natuur nadrukkelijk aanwezig is.In het najaar van 2009 verscheen bij uitgeverij van Wijland het boek “Polderbeelden”. Foto’s van de polder met gedichten van Tseard Veenstra.Gedurende de lerarenopleiding in Utrecht komt hij in aanraking met fotografie,dat naast schilderen en beeldhouwen de derde poot vormt van zijn kunstenaarschap. Het zelf willen zien en vastleggen van kunst en cultuur bracht hem in aanraking met verschillende projecten in Marokko en Cambodja,waar hij respectievelijk een weeshuisproject en een scholenbouw project fotografeerde.