Madonna’s

De laatste jaren werkt Nico gestaag door aan een serie madonna’s, schilderijen waarbij hij citeert uit de christelijke iconografie. 
Aanleiding zijn de foto’s die hij heeft gemaakt in kerken in en buiten Europa.

De oude houten of stenen beelden met hun doorleefde karakter worden uit hun vertrouwde omgeving geplaatst. 
In eerste instantie komen ze daardoor los te staan van het religieuze en krijgen ze een meer profaan karakter zonder hun waardigheid te verliezen. 

Bij enkele beelden is de stilering van dien aard dat het evengoed een beeld zou kunnen zijn uit een andere dan de westerse cultuur. 
Hier overschrijdt het beeld de kunstmatige grenzen van het geloof, het wordt een universele vertaling van devotie.

Madonna met kind.Olieverf op paneel.
Madonna met kind. 120x80cm
Madonna 150x60cm
Madonna 160×50 cm
Madonna 150×60
treurende vrouw 160x60cm
Heilige Ursula 160×60 cm
Heilige Katherina 160×70 cm
Engel 80×90 cm
De welbeminde leerling 100x80cm
Madonna 160×60 cm
Jezus 30×50 cm
Beeld van heilige 40×80 cm