Project India

India kwam op zijn pad doordat Marlou, zijn dochter, daar een langdurige stage liep.
In de voorbereiding van de reis werd ook besloten om Muttom te bezoeken.
Immers, een exotische naam die zo vaak werd genoemd als doel voor inzamelacties, sprak tot de verbeelding en zou de moeite van het bezoeken meer dan waard zijn. 
De reis begint in Madurai waar Nico de stageprojecten bezoekt van Marlou. Een prachtige manier om op plekken te komen die anders niet zo makkelijk toegankelijk zijn zoals een ziekenhuis voor leprozen. Maar ook het dwalen door de steden in India is al een beleving op zich. Mensen gaven nagenoeg altijd toestemming voor het maken van een foto. Vaak was men zelfs trots om op de foto te mogen. Waar geen toestemming werd gegeven is niet gefotografeerd. 
Het bezoek aan Muttom, gelegen in het aller zuidelijkste puntje van India was in meerdere opzichten verrassend. Het feit dat je de groeten doet van Pastoor Vriend uit Laren is al voldoende om in aanmerking te komen voor een heuse welkomstceremonie.